Psací stůl s nástavbou, historismus

Stav před restaurováním
Detail zašpinění povrchu barvou
Detail zašpinění povrchu
Detail zašpinění povrchu
Detail zašpinění vnitřního prostoru zásuvek
Detail odštípnuté dýhy zásuvky
Detail poškozeného klíčního štítku
Průběh restaurování – doplnění chybějícího materiálu klíčního štítku
Otisk profilu chybějící lišty mezi zásuvkami
Výroba profilové lišty
Demontáž rozklížené zásuvky
Detail opraveného pojezdu zásuvek
Detail opraveného pojezdu zásuvky
Detail doplněné dýhy čela zásuvky
Stav po dokončení truhlářských prací a před povrchovou úpravou
Detail doplnění dýhy v desce stolu. Otisk nůžek v povrchu desku.
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování
Stav po restaurování