Několik slov o restaurování

Restaurování pro mne znamená zachování krásy a tradice minulosti. Kouzlo starého nábytku spočívá v eleganci tvarů a řemeslných technik, které se po staletí předávaly a dále rozvíjely. Pravidlem bývá, že předmět esteticky a řemeslně cenný má větší šance dochovat se, díky úctě a péči jeho vnímavého majitele.

Cílem mého snažení je na tuto tradici navázat v použitých technikách a materiálech. Stavím důraz především na kvalitním a poctivém ručním opracování konstrukce nábytku a povrchu. Vždy se snažím, aby materiály použité při restaurování byly autentické a reverzibilní.

Jako i jinde platí při restaurování, že méně je více. Dbám na zachování původní podoby restaurovaných předmětů včetně jejich povrchové úpravy s přihlédnutím na jejich stáří. Výsledkem poctivého restaurování je šetrně a vkusně ošetřená památka s přiznanou původní patinou, která jí nechává na hodnotě.