Skříňka flašinetu

Restaurování dřevěné hrací skříně probéhlo ve spolupráci s restaurátorem hracích strojů, v jehož péči byl celý mechanismus stroje a kovových prvků.

Součástí restaurování skříně bylo očištění povrchů od nečistot a mastnoty, oprava oštípaných dýh, retuše a obnovení šelakové politury