Přesunout na menu ↓

Restaurování starožitností David Raška


Psací sekretář, Empír, 1825

1 Stav před restaurováním
Politura je celkové zašlá. V povrchu se objevují praskliny. Místy chybí části dýh nebo jsou dýhy odlepené od podkladu.
2 Detail praskliny v boku
Vlivem sesychání se v dřevěném masivu objevují praskliny, které musí být vyplněny vlepením stejnorodého materiálu.
3 Pohled do psacího prostoru sekretáře
Bohatě zdobená vnitřní část sekretáře se zásuvkami a přihrádkami se nedochovala.
4 Rekonstruovaná vnitřní část psacího prostoru sekretáře
Podle obdobně zhotovených kusů z daného období a dle otisků a odřenin, které se dochovaly v laku uvnitř psací části, byly znovu navrženy a realizovány zásuvky uvnitř sekretáře. Výroba probíhala dle tradičních technologií, za použití původních truhlářských spojů lepených kostním klíhem.
5 Sekretář po odstranění poškozené politury s nově rekonstruovanou vnitřní částí
Po snímání laku bylo opraveno a doplněno chybějící dýhování. Povrch byl přebroušen a jeho nerovnosti vytmeleny.
6 Stav po restaurování
Sekretář s otevřenou výklopnou deskou ukazující zásuvky uvnitř. Nově provedená francouzská politura na ořechové a třešňové dýze a černém povrchu.
7 Levý bok sekretáře po vyspravení praskliny
8 Stav po restaurování

1
Psací stůl z období funkcionalismu před restaurováním

2
Detail poškozeného laku v okolí zásuvek

3
Detail poškozeného olejového laku na desce stolu

4
Postup snímání poškozeného laku z pracovní desky stolu

5
Psací stůl z období funkcionalismu po restaurování

6
Pohled na desku stolu po restaurování

7
Kresba kořeninové dýhy s novou šelakovou politurou na desce stolu

8
Detail zrestaurované šelakové politury na hranách stolu a čelech zásuvek

Zpět na ukázky pracíKontakt

Telefon: +420 777 084 493
E-mail: raska@restaurovanistarozitnosti.cz
Web: www.restaurovanistarozitnosti.cz

Ateliér

Kamýcká 234
(areál Stavomontáže)
160 00  Praha 6-Sedlec

Novinky z prací

Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou
Intarzovaná barokní komoda
Jídelní rozkládací stůl, 20 léta, černá nitropolitura
Orchestrion „Symphonion“