Přesunout na menu ↓

Restaurování starožitností David Raška


Opravy dřevořezeb a doplnění chybějících částí

Počátky dřevořezby sahají snad ještě dál, než jsou známy první zmínky o výrobě nábytku a tak je celkem srozumitelné, že již první kusy nábytku jí byly zdobené. Setkáváme se s ní na všech typech nábytku a téměř ve všech slohových obdobích a vždy kopírovala sochařské motivy dané doby. Bývají zdobené shodně s okolní povrchovou úpravou nábytku anebo jsou zlacené či stříbřené na křídovém podkladu.

Jejich poškození se neliší od jiných dřevěných částí nábytku – jsou napadány červotočem, praskají, povolují lepené spoje, avšak tím, že jsou často vyřezávány tenké tvary, které vystupují do prostoru, jsou náchylnější k mechanickým poškozením či ztrátám jejich částí.

Běžné opravy jako vyspravení prasklin, poškození červotočem, klížení uvolněných částí, zpravidla nebývají náročné. Stane-li se však, že část dřevořezby chybí, je třeba z dostupných pramenů zrekonstruovat a vymodelovat její chybějící část. Obvykle vycházíme z tvarosloví řezeb, které se na nábytku zachovaly, anebo jejich tvar dohledáváme v katalozích nábytku pro dané slohové období.

Vždy je nezbytné použít stejného materiálu a shodného rukopisu řezbáře, jímž byla vyřezávaná část nábytku tvořena. Povrchové úpravy se shodují se zbytkem nábytku, často však jejich provedení bývá pracnější vzhledem k členitosti povrchu dřevořezby – jejich moření a leštění vyžaduje více zručnosti a trpělivosti. Oprava dřevořezeb s křídovým podkladem a zdobením plátkovými kovy předpokládá zachování původního podkladu a při vyřezávání chybějící dřevořezby je nutné počítat s prostorem pro nanášení křídy.Kontakt

Telefon: +420 777 084 493
E-mail: raska@restaurovanistarozitnosti.cz
Web: www.restaurovanistarozitnosti.cz

Ateliér

Kamýcká 234
(areál Stavomontáže)
160 00  Praha 6-Sedlec

Novinky z prací

Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou
Intarzovaná barokní komoda
Jídelní rozkládací stůl, 20 léta, černá nitropolitura
Orchestrion „Symphonion“