Přesunout na menu ↓

Restaurování starožitností David Raška


Proč restaurovat?

Ať už chceme či nikoliv, nelze se nesmířit se skutečností, že vše, co nás obklopuje, je v našem čase pomíjivé. Jsou sice výtvory lidské činnosti, které jsou svou kvalitou a estetičností propracovanější a mají naději o něco déle odolávat zubu času. Ať už je to jeho trvanlivostí či větší úctou, jež se mu dostává od jeho uživatele, i přes to však jeho plynutí postupně podléhají. Je tedy na místě položit otázku, zda má vůbec smysl bránit se této přirozenosti. Domnívám se, že ano a věřím, že každý z nás nalezne několik důvodů, které tuto snahu ospravedlňují…

Více zde

Nejpoužívanější tradiční technologie

Šelaková politura

Tato, jedna z nejhodnotnějších technik povrchových úprav, si našla místo svého vzniku na francouzském dvoře za Ludvíka XIV. Vytváří dokonale hladký…

Více zde

Voskování

Napouštění dřeva voskováním patři vůbec k nejstarším známým povrchovým úpravám. Jeho užití v nábytkářské výrobě bylo prokázáno již ve starověku. U nás se jím napouštěl vyřezávaný a tvarovaný nábytek z různých druhů dřevin již v době románské a gotické. V pozdější době byl často…

Více zde

Lepení klihem a konstrukční zpevňování povolených spojů

Po celá staletí se ke všem spojům nábytku používaly téměř výlučně živočišné klihy či želatiny. Získávaly se vyvařením různých druhů tkání, které byly odpadové při zpracování živočišné produkce, nejčastěji kostí či kůže. Používaly se pro…

Více zde

Další technologie používané při restaurování

Oprava dýh a intarzií

Již od starověku byla snaha zkrášlovat povrch nábytku dřevinami z ušlechtilých dřevin s výraznou kresbou a zbarvením. V Evropě se dýhování ujalo v období…

Více zde

Likvidace červotoče a zpevnění napadeného dřeva

Dřevokazný hmyz, houby a plísně patří k nejčastějším biologickým škůdcům nábytku. Napadení mnohdy vede k naprosté degradaci dřeva, které až ztrácí svoji soudržnost. Při ochraně takto poškozených míst je tak nutná jednak…

Více zde

Opravy dřevořezeb a doplnění chybějících částí

Počátky dřevořezby sahají snad ještě dál, než jsou známy první zmínky o výrobě nábytku a tak je celkem srozumitelné, že již první kusy nábytku jí byly zdobené. Setkáváme se s ní na všech typech nábytku a téměř ve všech slohových obdobích a vždy kopírovala…

Více zde

Rekonstrukce chybějících částí nábytku

V průběhu existence nábytku, při jeho skladování, stěhování či běžném užívání, se mohou různé jeho části odlepit a poztrácet anebo při různých opravách či slohových přeměnách byly nahrazeny jinými velmi často stylově neodpovídajícími celkovému rázu starožitnosti. V závažnějších…

Více zde

Výroba replik dle původních postupů

V dnešní době není nikterak nákladné pořídit si domů nějaký kus starožitného nábytku, proto se zdá skoro bezpředmětné zabývat se vytvářením jeho replik. Jiný případ je, jedná-li se o starožitnosti s vyšší pořizovací cenou anebo by jejich vzácnost bránila běžnému užívání, v neposlední řadě…

Více zde

Výroba a oprava soustružených prvků

Vynález soustruhu je stejně starý jako hrnčířský kruh a tak soustružené prvky nalézáme na nábytku téměř ve všech slozích. Jsou jimi zdobeny nohy židlí, stolů, skříní, všelijaké ozdobné prvky – sloupy, polosloupy, kuželky balustrády, čučky. Nejvíce se uplatňuje v renesančním období…

Více zde

Oprava zdobených rámů

Na obrazových rámech se velmi často uplatňoval různý vyřezávaný dekor, který byl součástí uměleckého dojmu obrazu, jenž jím byl orámován. Bylo-li jako materiálu použito dřeviny s výraznou barvou a kresbou, mohly zůstat pouze lakované, avšak, zvláště od barokního období, se setkáváme…

Více zdeKontakt

Telefon: +420 777 084 493
E-mail: raska@restaurovanistarozitnosti.cz
Web: www.restaurovanistarozitnosti.cz

Ateliér

Kamýcká 234
(areál Stavomontáže)
160 00  Praha 6-Sedlec

Novinky z prací

Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou
Intarzovaná barokní komoda
Jídelní rozkládací stůl, 20 léta, černá nitropolitura
Orchestrion „Symphonion“