Přesunout na menu ↓

Restaurování starožitností David Raška


Likvidace červotoče a zpevnění napadeného dřeva

Dřevokazný hmyz, houby a plísně patří k nejčastějším biologickým škůdcům nábytku. Napadení mnohdy vede k naprosté degradaci dřeva, které až ztrácí svoji soudržnost. Při ochraně takto poškozených míst je tak nutná jednak samotná likvidace škůdce, také však následné napuštění poškozeného místa zpevňujícím roztokem.

Dřevokazné houby prorůstají dřevem a mění jeho chemické složení, což se projevuje změnou jeho zabarvení a ztrátou pevnosti. Jejich zárodky, tzv. spory, nás běžně obklopují, avšak při optimálních podmínkách, především vlhkosti a teplu, dochází na dřevě k jejich růstu a rozmnožování poměrně rychle.

Z hmyzu bývají nejčastějším škůdcem nábytku a opracovaného dřeva červotoči, kteří kladou vajíčka do prasklin či předem vyhlodaných chodbiček ve dřevě a jejichž larvy se jím prokousávají naskrz až do slabé vrstvy pod povrchem tak, že dřevo rozruší „na perník“, čímž ztrácí svoji soudržnost. Na povrchu přitom zůstávají jen výletové chodbičky prokousané od dospělého hmyzu, takže skutečný rozsah poškozeného dřeva není na první pohled zřetelný.

Při hubení dřevokazných hub a hmyzu využíváme především metod chemického ošetření a ozařování gama zářením. Zvolení metody závisí na míře poškození památky, na druhu povrchové úpravy a rovněž bereme v úvahu její další umístění a riziko dalšího napadení škůdcem. Především u poškození hmyzem je třeba blíže prozkoumat, zda je ve dřevě stále aktivní a nakolik je jím dřevo rozrušeno. Ztrácí-li dřevo svoji pevnost, je nutné jej injektáží napustit zpevňujícím roztokem pryskyřic či v krajním případě nahradit zcela zničenou část materiálu.Kontakt

Telefon: +420 777 084 493
E-mail: raska@restaurovanistarozitnosti.cz
Web: www.restaurovanistarozitnosti.cz

Ateliér

Kamýcká 234
(areál Stavomontáže)
160 00  Praha 6-Sedlec

Novinky z prací

Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou
Intarzovaná barokní komoda
Jídelní rozkládací stůl, 20 léta, černá nitropolitura
Orchestrion „Symphonion“