Přesunout na menu ↓

Restaurování starožitností David Raška


Intarzovaná barokní komoda

1 Stav před restaurováním
Ve stavu před restaurováním je konstrukce prádelníku rozeschlá a rozpraskaná. Dýhy jsou uvolněné a některé zcela chybí. V minulosti byly provedeny neodborné opravy, které bude nutné nahradit.
2 Detail poškozené a neodborně opravované zadní hrany
Komoda byla v minulosti napadena dřevokazným hmyzem, díky němuž byla pevnost materiálu oslabena. Zadní levá hrana byla odštipnuta a nesprávně opravena. Opravy dýh a soklové lišty byly provedeny způsobem, který nerespektuje autentický materiál a uspořádání kresby dřeva.
3 Chybějící část dýhy zásuvky
Na mnoha místech jsou dýhy uvolněné nebo chybí. Z fotografie je také patrná neodborná oprava lišty, kterou bude potřeba nahradit vhodným materiálem se správným směrem vláken.
4 Průběh podlepování uvolněných dýh
Dýhy jsou k podkladu lepeny kostním klihem, který byl v tomto případu velmi narušen jeho křehnutím a aktivitou dřevokazného hmyzu. Pro vytvoření podkladu pro kvalitní povrchovou úpravu bylo nutné lepení provést obzvláště důkladně.
5 Povrch komody připravený pro šelakovou polituru
Podlepené a doplněné dýhy, části profilových lišt, nově vyrobené nohy jsou po srovnání s povrchem a vybroušení připraveny pro retuše a nanesení šelakové politury.
6 Nahrazení neodborně opravené a poškozené dýhy a lišt
V zadním rohu levého boku byla poškozená a necitelně opravená dýha nahrazena novou s pečlivým výběrem kresby dřeva. Obdobně byly vyměněny profilové lišty, v minulosti neoborně nahrazené, za použití vhodného materiálu, kresby a směru vláken, který ve svislém směru navazuje na dýhu boku komody.
7 Komoda se šelakovou politurou po dokonceném restaurování
Na vybroušený povrch a vyretušované nově doplněné části byla tradičním zpsůobem nanesena šelaková politura. Nepůvodní kování komody bylo nahrazeno nově zhotoveným, které je slohově vhodnější.
8 Výměna dýhy a lišt v levém boku po dokončení

1
Intarzovaná barokní komoda před restaurováním

2
Detail poškozené a neodborně opravované zadní hrany

3
Chybějící část dýhy zásuvky

4
Průběh podlepování uvolněných dýh

5
Povrch komody připravený pro šelakovou polituru

6
Nahrazení neodborně opravené a poškozené dýhy a lišt

7
Komoda se šelakovou politurou po dokonceném restaurování

8
Výměna dýhy a lišt v levém boku po dokončení

Zpět na ukázky pracíKontakt

Telefon: +420 777 084 493
E-mail: raska@restaurovanistarozitnosti.cz
Web: www.restaurovanistarozitnosti.cz

Ateliér

Kamýcká 234
(areál Stavomontáže)
160 00  Praha 6-Sedlec

Novinky z prací

Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou
Intarzovaná barokní komoda
Jídelní rozkládací stůl, 20 léta, černá nitropolitura
Orchestrion „Symphonion“