Přesunout na menu ↓

Restaurování starožitností David Raška


Dámský psací stolek

1 Stav před restaurováním
Na stolku jsou patrné neodborně provedené opravy. Nově doplňované součásti nebyly barevně sladěny s odstínem stolku. Čelo zásuvky neodpovídá celkovému tvaru stolu.
2 Detail spoje lubů a nohy
Spojení bylo v minulosti již opravováno, zjevně s poměrně necitlivým přístupem.
3 Stolová deska po demontáži z podnoží
Povrchová úprava je již silně degradovaná. Uprostřed desky je uvolněný spárový spoj. Její soudružnost tak již zajišťují pouze svlaky z druhé strany.
4 Detail nohy poškozené dřevokazným hmyzem
V tomto místě byla dřevní hmota narušena červotočem natolik, že již postrádá svoji soudržnost.
5 Detail nohy po vysazení poškozeného místa
V takovémto případě nezbývá než odstranit kus narušeného materiálu a nahradit jeho část novým materiálem shodného druhu. Méně poškozená místa se ponechávají. V tomto případě byly výletové chodbičky od červotoče přiznány jako součást patiny.
6 Neodborně provedená oprava
Jak je však patrné, při nahrazení poškozené části nohy nebylo použito shodného materiálu.
7 Náhrady neodborné opravy
Neodborně provedené opravení nohy bylo nahrazeno výspravou z dubového dřeva.
8 Stav po restaurování
Při restaurování bylo provedeno celkové konstrukční zpevněni. Čelo zásuvky bylo pozměněno k lépe odpovídajícímu tvaru.

1
Dámský psací stolek před restaurováním

2
Detail spoje lubů a nohy

3
Stolová deska po demontáži z podnoží

4
Detail nohy poškozené dřevokazným hmyzem

5
Detail nohy po vysazení poškozeného místa

6
Neodborně provedená oprava

7
Náhrady neodborné opravy

8
Dámský psací stolek po restaurování

Zpět na ukázky pracíKontakt

Telefon: +420 777 084 493
E-mail: raska@restaurovanistarozitnosti.cz
Web: www.restaurovanistarozitnosti.cz

Ateliér

Kamýcká 234
(areál Stavomontáže)
160 00  Praha 6-Sedlec

Novinky z prací

Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou
Intarzovaná barokní komoda
Jídelní rozkládací stůl, 20 léta, černá nitropolitura
Orchestrion „Symphonion“