Přesunout na menu ↓

Restaurování starožitností David Raška


Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou

1 Stav před restaurováním
Konstrukce psacího sekretáře je seschlá a popraskaná. Dýhy jsou uvolněné a místy chybí. Římsová lišta vlevo a nohy se nedochovaly. Politura je celkově zašlá.
2 Zásuvky uvnitř zavíratelného psacího prostoru
Konstukce zásuvek je rozklížená a prověšená. Uvolněné dýhy na krajích jsou poztrácené. Úchytky zásuvek nejsou kompletní.
3 Psací sekretář připravený pro povrchovou úpravu
Povrch na vnějších zásuvkách byl ve stavu, který dovoloval zachování původní povrchové úpravy. Jinde to však kvůli jeho nerovnosti možné již nebylo.
4 Detaily vyspravených dýh
Nově doplněné dýhy jsou světlejší. Před povrchovou úpravou je bude nutné barevně sjednotit s okolním povrchem.
5 Stav po restaurování
Na vybroušeném a barevně sladěném povrchu byla provedena šelaková politura. Nanáší se ručně ve velmi malých vsrstvách leštícím tampónkem, tzv. polnou.
6 Detail šelakové politury na vnitřní straně výklopné desky
Pro ručně opracovaný povrch a nanášenou polituru jsou typická její zakřivení a zajímavé odlesky.
7 Vnitřní zásuvky s kořenicovou dýhou a šelakovou politurou
8 Psací sekretář otevřený po restaurování

1
Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou před restaurováním

2
Zásuvky uvnitř zavíratelného psacího prostoru

3
Psací sekretář připravený pro povrchovou úpravu

4
Detaily vyspravených dýh

5
Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou po restaurování

6
Detail šelakové politury na vnitřní straně výklopné desky

7
Zásuvky vnitřního prostoru s kořenicovou dýhou a šelakovou politurou

8
Psací sekretář otevřený po restaurování

Zpět na ukázky pracíKontakt

Telefon: +420 777 084 493
E-mail: raska@restaurovanistarozitnosti.cz
Web: www.restaurovanistarozitnosti.cz

Ateliér

Kamýcká 234
(areál Stavomontáže)
160 00  Praha 6-Sedlec

Novinky z prací

Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou
Intarzovaná barokní komoda
Jídelní rozkládací stůl, 20 léta, černá nitropolitura
Orchestrion „Symphonion“