Přesunout na menu ↓

Restaurování starožitností David Raška


Alt deutsch, hodiny

1 Hodinová skříň před restaurováním
Na hodinové skříni je nepůvodní povrchová úprava. Skříň je rozklížená. Některé části, soustružené kuželky, ozdobné prvky a dýhy chybí.
2 Dýha odlepená od podkladu
Střídáním vlhkosti a teplot se dýhy uvolnily od podkladu. Následná oprava bude pro maximální míru autenticity provedena opět za použití kostního a kožního klihu.
3 Hodinová skříň po demontáži
Hodinová skříň, dýhy, ale i samotné prvky konstrukce si vyžadují lepení.
4 Postup odmývání nepůvodní povrchové úpravy
Pro šetrnost postupu a co největší snahu o zachování patiny byl černý lak odstraňován chemicky za použití organických rozpouštědel.
5 Postup lepení a odmývání nepůvodní povrchové úpravy
Pod černým lakem se nachází částečně zachovalá šelaková politura, na kterou budou přidány další vrstvy a rozleštěny.
6 Před a po odmytí černého laku v detailu ornamentu
Odmytí laku v ornamentu si vyžaduje delší chemické působení rozpouštědel. Šelak je tak odstraněn více než na rovných plochách.
7 Detail ozdobného prvku po dokončení
Šelaková politura po odstranění černého laku, oživení a nanesení nových vrstev šelaku.
8 Hodinová skříň s rozleštěnou šelakovou politurou po dokončení
Stav po restaurování s obnovenou šelakovou politurou, doplněnými chybějícími dýhami a ozdobnými prky.

1
Hodinová skříň před restaurováním

2
Dýha odlepená od podkladu

3
Hodinová skříň po demontáži

4
Postup odmývání nepůvodní povrchové úpravy

5
Postup lepení a odmývání nepůvodní povrchové úpravy

6
Před a po odmytí černého laku v detailu ornamentu

7
Detail ozdobného prvku po dokončení

8
Hodinová skříň s rozleštěnou šelakovou politurou po dokončení

Zpět na ukázky pracíKontakt

Telefon: +420 777 084 493
E-mail: raska@restaurovanistarozitnosti.cz
Web: www.restaurovanistarozitnosti.cz

Ateliér

Kamýcká 234
(areál Stavomontáže)
160 00  Praha 6-Sedlec

Novinky z prací

Biedermeierský psací sekretář se šelakovou politurou
Intarzovaná barokní komoda
Jídelní rozkládací stůl, 20 léta, černá nitropolitura
Orchestrion „Symphonion“